Altera

    reviste   » Altera
  autori a b c d g h k l m n p r s t u v w z  
  căutare á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
 
 


| observaţii
| listare
| bookmark


 
 
 
     
 

altera ANUL I. 1995, nr. 1


EDITORIAL

AUTONOMIE ŞI AUTODETERMINARE
 • Dennis Deletant Minorităţile şi autonomia în Europa de Est contemporană: schimbări ale percepţiei internaţionale [html] [pdf]
 • Rosalyn Higgins Autodeterminarea [html] [pdf]
 • Pierre Kende Autodeterminare în Europa de Est ieri şi azi [html] [pdf]
 • Christoph Pan Dreptul la autonomie al grupurilor etnice din Europa [html] [pdf]
 • Natalie Belitser Popoare, naţiuni, minorităţi naţionale, grupuri etnice şi dreptul la autodeterminare (cazul Ucrainei şi al Crimeii) [html] [pdf]

DIALOG
 • Gabriel Andreescu Atlanta: Problematici reale şi judecăţi abstra [html] [pdf]

STUDIU DE CAZ
 • Bodó Zoltán – Marius Cosmeanu – Mátéffy Csaba – Paul Mărginean Alter/Ego tîrgumureşean [html] [pdf]

DOCUMENT
 • Consiliul Europei Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale [html] [pdf]

COMENTARIU
 • UFCEE Chestiunea minorităţilor indică fisura spirituală şi ideologică a Europei [html] [pdf]
 • Christoph Pan Comparaţie între Recomandarea 1201 /1993a Parlamentului Europei şi Convenţia-cadru [html] [pdf]
 • Valentin Stan Convenţia-cadru reprezintă rezultatul unui compromis [html] [pdf]
 • Varujan Vosganian Convenţia-cadru este inaplicabilă în dreptul intern [html] [pdf]

CONVERGENŢE TRANSILVANE

FEŢELE EUROPEI

TEOLOGIE ŞI SOCIETATE

ENGLISH SUMMARY

altera ANUL I. 1995, nr. 2


EDITORIAL

DREPTURI INDIVIDUALE • DREPTURI COLECTIVE
 • Jack Donnelly Drepturi ale omului, drepturi individuale şi drepturi colective [html] [pdf]
 • J. Herman Burgers Funcţia drepturilor omului ca drepturi individuale şi colective [html] [pdf]
 • Douglas Sanders Drepturile colective [html] [pdf]

DIALOG

STUDIU DE CAZ
 • Bodó Zoltán – Marius Cosmeanu – Mátéffy Csaba – Paul Mărginean Alter şi Ego în minoritate (Majoritate, minoritate, victimitate) [html] [pdf]

DOCUMENT

CONVERGENŢE TRANSILVANE
 • Victor Neumann Sinagogi, rabini şi instituţia rabinatului în Banatul secolului al XVIII-lea [html] [pdf]
 • Mihály-Spielmann Sebestyén Statutul evreilor din Transilvania la sfârşitul secolului al 18-lea (Opinio de Judaeis) [html] [pdf]
 • Lya Benjamin Consideraţii despre specificul identităţii evreieşti în Transilvania interbelică [html] [pdf]

ALTERA PARS

FEŢELE EUROPEI
 • Anthony Alcock Italia —Tirolul de Sud [html] [pdf]
 • Klaus Carsten Pedersen Danemarca şi Germania Minoritatea germană din Danemarca şi minoritatea daneză din Germania [html] [pdf]

ECUMENICA
 • Paul Mojzes Drepturile religioase ale omului în ţările balcanice post-comuniste [html] [pdf]

RECENZII
 • Deportarea etnicilor germani din România în Uniunea Sovietică (1945) [html] [pdf]
 • Romii/Ţiganii: o minoritate europeană, în MRGI Report, 4/1995 [html] [pdf]
 • Revista REGIO — Un instrument de prestigiu al clarificărilor conceptuale [html] [pdf]
 • National Minorities “Who Are They?” [html] [pdf]

ENGLISH SUMMARY

altera ANUL I. 1995, nr. 3


EDITORIAL

DREPTURI INDIVIDUALE , DREPTURI COLECTIVE
 • Nigel S. Rodley Probleme conceptuale în protecţia minorităţilor: dezvoltarea legislaţiei internaţionale [html] [pdf]
 • Gáspár Bíró Dreptul la alteritate ca drept de grup [html] [pdf]
 • Valentin Stan Tratatul româno–ungar şi problematica drepturilor colective [html] [pdf]
 • Miroslav Kusý Drepturile colective ale minorităţilor [html] [pdf]

DIALOG

STUDIU DE CAZ
 • Liviu Maliţa Sensurile unei polemici Eşecul „Primului Congres al Artelor din România — 1921” [html] [pdf]
 • Lege privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz Yeri) [html] [pdf]
 • Eugen Patraş Statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz Yeri) [html] [pdf]
 • Alexei Tulbure Găgăuzii în Republica Moldova, GagauzYeri [html] [pdf]

DOCUMENT
 • Liviu Maliţa Sensurile unei polemici Eşecul „Primului Congres al Artelor din România — 1921” [html] [pdf]
 • Lege privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz Yeri) [html] [pdf]
 • Eugen Patraş Statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz Yeri) [html] [pdf]
 • Alexei Tulbure Găgăuzii în Republica Moldova, GagauzYeri [html] [pdf]

CONVERGENŢE TRANSILVANE

FEŢELE EUROPEI
 • Roman Zvarych Labirintul Crimeii [html] [pdf]
 • Nadir Bekirov Mişcarea tătarilor din Crimeea şi strategia ucraineană Cronologia unei înfrîngeri [html] [pdf]

ECUMENICA

ALTERA PARS

RECENZII
 • La Multination. L’avenir des minorités en Europe Centrale et Orientale. [html] [pdf]
 • Revista Via Europa nr. 2, Minorităţi şi minoritari într-o Europă incertă [html] [pdf]
 • Human Rights — The New Concensus [html] [pdf]

ENGLISH SUMMARY

altera ANUL I. 1995, nr. 4


EDITORIAL

DREPTURILE OMULUI ŞI RELIGIA

DIALOG

STUDIU DE CAZ
 • Attila Varga Reglementarea constituţională a bisericilor din România începînd cu 1918 [html] [pdf]

ALTERA PARS
 • Gabriel Andreescu Martorii lui Iehova: radiografia unei violări a libertăţii religioase [html] [pdf]

DOCUMENT
 • Declaraţia cu privire la eliminarea tuturor formelor de intoleranţă şi de discriminare bazată pe diferenţe religioase sau de credinţă [html] [pdf]
 • Declaraţia de la Cairo cu privire la drepturile omului în Islam [html] [pdf]
 • István Haller Adaptarea drepturilor omului la tradiţia islamică [html] [pdf]

CONVERGENŢE TRANSILVANE

RESTITUTIO

RECENZII

ENGLISH SUMMARY

altera ANUL II. 1996, nr. 5


EDITORIAL

Etnic • Naţional • Multinaţional

DIALOG

STUDIU DE CAZ
 • Vasile Burtea Marginalizare istorică şi cooperare socială în cazul populaţiei de rromi [html] [pdf]

DOCUMENT

Convergenţe transilvane
 • Aurelian Trişcu Străvechi valori culturale româneşti în arhitectura ecleziastică din Transilvania [html] [pdf]
 • Paul Niedermaier Multiculturalitatea în concepţia spaţială a bisericilor medievale din Transilvania [html] [pdf]

Feţele Europei

Ecumenica
 • Charalambos K. Papastathis Statutul Muntelui Athos în dreptul public elen [html] [pdf]

ALTERA PARS

RECENZII

ENGLISH SUMMARY

altera ANUL III. 1997, nr. 6


EDITORIAL

FEDERALISM

DIALOG

STUDIU DE CAZ
 • Brigitte Mihok Situaţia romilor din judeţul Mureş şi elaborarea unor strategii de sensibilizare [html] [pdf]

DOCUMENT
 • Tratat de înţelegere, cooperare şi bună vecinătate între România şi Republica Ungară [html] [pdf]
 • Tratat cu privire la relaţiile de bună vecinătate şi cooperare între România şi Ucraina [html] [pdf]
 • Renate Weber Trei minorităţi şi solicitările lor: românii din Ucraina, ungurii din România, găgăuzii din Moldova [html] [pdf]

FEŢELE EUROPEI

ECUMENICA
 • Bryan Ronald Wilson Ostilitatea faţă de noile mişcări religioase [html] [pdf]

ALTERA PARS
 • Claude Karnoouh Un logos fără etos. Interculturalism şi multiculturalism în Transilvania [html] [pdf]

RECENZII

ENGLISH SUMMARY

altera ANUL IV. 1998, nr. 7


EDITORIAL

FEDERALISM
 • Peter C. Ordeshook şi Olga Shvetsova Federalism şi elaborare constituţională [html] [pdf]
 • Pierre Kende Trei căi posibile pentru micile naţiuni est-europene [html] [pdf]
 • Frank Delmartino Belgia după a patra reformă de sat: federalism complet sau confederalism în constituire? [html] [pdf]

DIALOG

ANALIZĂ

STUDIU DE CAZ

DOCUMENT

CONVERGENŢE TRANSILVANE
 • Marius Turda Aurel C. Popovici şi federalismul românesc din Transilvania (1890 - 1906) [html] [pdf]

FEŢELE EUROPEI

ECUMENICA
 • Luke A. Veronis Cuvîntul păcii sau lumi în război: religie, ostilitate şi reconciliere în sud-estul Europei [html] [pdf]

RECENZII

ENGLISH SUMMARY

altera ANUL IV. 1998, nr. 8


EDITORIAL

FEDERALISM ŞI DEVOLUŢIE
 • Stéphane Pierré-Caps Federalismul personal [html] [pdf]
 • Anton A. Bebler A doua prăbuşire a Iugoslaviei şi federalismul [html] [pdf]
 • Gusztáv Molnár Problema transilvană [html] [pdf]
 • Gabriel Andreescu De la „problema transilvană” la „problema europeană” [html] [pdf]
 • Antonela Capelle-Pogăcean Chestiunea transilvană: dimensiune teritorială şi dimensiune etnică [html] [pdf]
 • Victor Neumann Descentralizare sau recentralizare în Europa dunăreană. Cazul României [html] [pdf]

ESEU

DOCUMENT
 • Recomandarea de la Haga referitoare la drepturile minorităţilor naţionale la educaţie [html] [pdf]

CONVERGENŢE TRANSILVANE
 • Mihály Spielmann-Sebestyén Un tîrgumureşean pentru istorie: Endre Antalffy [html] [pdf]

FEŢELE EUROPEI
 • Pau Puig I Scotoni Supravieţuire naţională, politică lingvistică şi coeziune internă. Modelul catalan [html] [pdf]

ECUMENICA
 • Tamás Földesi Principalele probleme ale libertăţii religioase în Europa de Est [html] [pdf]

RECENZII
 • Georg Weber, Renate Weber-Schlenther, Armin Nassehi, Oliver Sill, Georg Kneer: Die Deportation von Siebenbürger Sachsen in die Sowietunion. 1945-1949 [html] [pdf]
 • Viktor Glondys: Tagebuch. Aufzeichnungen von 1933 bis 1949 [html] [pdf]

ENGLISH SUMMARY

altera ANUL IV. 1998, nr. 9


EDITORIAL

REGIONALISM ŞI REGIONALIZARE
 • Gérard Marcou Experienţa franceză în regionalizare: descentralizarea regională în statul unitar [html] [pdf]
 • George Kassimatis – P. Lazaratos Statutul juridic şi instituţional al regiunilor în Grecia [html] [pdf]
 • Ralf Kleinfield – Theo A. J. Toonen Aspecte politice, instituţionale şi juridice ale regiunilor Olandei [html] [pdf]
 • Gurutz Jáuregui Naţiunea şi statul naţional în perspectiva Uniunii Europene [html] [pdf]
 • Alexandru Cistelecan Provincia ratată [html] [pdf]
 • Gábor Kolumbán România într-o „Europă a regiunilor” [html] [pdf]

DIALOG
 • De la „problema transilvană” la „problema europeană” [html] [pdf]

STUDIU DE CAZ
 • Marius Cosmeanu (Fu)turism: strategiile migraţionale ale românilor prin Ungaria [html] [pdf]

DOCUMENT
 • Recomandarea de la Oslo cu privire la drepturile lingvistice ale minorităţilor naţionale [html] [pdf]

CONVERGENŢE TRANSILVANE

FEŢELE EUROPEI

ECUMENICA
 • Michael Bordeaux Glasnost şi Evanghelie. Apariţia pluralismului religios în Rusia [html] [pdf]

RECENZII
 • Bán D. András, Diószegi László, Márer Pál, Pritz Pál, Romsics Ignác: Integrációs törekvések Közép- és Kelet-Európában a 19. és 20. században (Tendinţe integraţioniste în Europa Centrală şi de Est în secolele 19. şi 20.) [html] [pdf]

ENGLISH SUMMARY

altera ANUL V. 1999., nr. 10


EDITORIAL

REGIONALISM ŞI/SAU DESCENTRALIZARE
 • Sabina Fati Regionalism prin descentralizare sau criză prin fragmentare? [html] [pdf]
 • Anna Bull Regionalismul în Italia [html] [pdf]
 • Liviu Chelcea Regionalismul bănăţean înainte şi după comunism: transformări sociale, relaţii etnice şi memorie istorică [html] [pdf]
 • Károly Gruber Regionalism, state naţionale, integrare europeană: perspective vest-europene şi central-est-europene [html] [pdf]

DIALOG
 • Alice Brown şi David McCrone Noul parlament şi viitorul Scoţiei [html] [pdf]

ANALIZĂ
 • Will Kymlicka Relaţiile etnice şi teoria politică occidentală [html] [pdf]
 • Gabriel Andreescu Gîndire universală, realităţi orientale: o evaluare a drepturilor minorităţilor naţionale din România [html] [pdf]

DOCUMENT
 • Legea nr. 151 din 07.15.1998 privind dezvoltarea regională în România [html] [pdf]
 • Legea 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale [html] [pdf]
 • Carta europeană a autonomiei locale [html] [pdf]
 • István Haller Autonomia regiunilor în concepţia Consiliului Europei şi în legislaţia României [html] [pdf]

CONVERGENŢE TRANSILVANE

ECUMENICA
 • Nonka Bogomilova Instrumentalizarea etnică a religiei în sud-estul Europei [html] [pdf]

RECENZII

ENGLISH SUMMARY

altera ANUL V. 1999., nr. 11


EDITORIAL

O EUROPĂ A REGIUNILOR
 • Claudio Scarpulla O Europă a regiunilor: realitate, provocări şi perspective [html] [pdf]
 • Mihai Chioveanu Regionalism şi ideologie naţională. Cazul „României Mari” (1918-1938) [html] [pdf]
 • György Éger Euroregiunile în Est şi în Vest [html] [pdf]
 • Josef Langer Reţeaua economică în regiunea Alpilor Adriatici. Situaţia din Austria de Sud [html] [pdf]

ANALIZĂ

STUDIU DE CAZ

CONVERGENŢE TRANSILVANE
 • Peter Weber De la Kolozsvár la Cluj. Ultimul episod al regimului ungar în „capitala” transilvană [html] [pdf]

FEŢELE EUROPEI

RESTITUTIO
 • Steliu Lambru Cele două naţiuni române – controverse politice româneşti între 1865-1872 în spaţiul habsburgic [html] [pdf]

ALTERA PARS
 • Elek Szokoly „Chestiunea transilvană” între misie, melancolie şi realitate [html] [pdf]

RECENZII

ENGLISH SUMMARY

altera ANUL V. 1999., nr. 12


EDITORIAL

MULTICULTURALISM
 • Margit Feischmidt Multiculturalismul: o nouă perspectivă ştiinţifică şi politică despre cultură şi identitate [html] [pdf]
 • Monica Spiridon Splendoarea şi mizeriile unui concept: multiculturalismul [html] [pdf]
 • Isabela Corduneanu Identitate, memorie şi multiculturalism: reconsiderări metodologice [html] [pdf]
 • Will Kymlicka Teoria şi practica multiculturalismului canadian [html] [pdf]

ANALIZĂ

DIALOG
 • România într-o „Europă a regiunilor” — dezbatere Altera la Timişoara [html] [pdf]

DOCUMENT
 • Problema Kosovo între legitimitate şi necesitate [html] [pdf]
 • Valentin Stan Dilema ONU — între suverenitate naţională şi drepturile omului [html] [pdf]

FEŢELE EUROPEI
 • Edmund Pech Sorbii din Germania — continuitate şi discontinuitate în politica privind minorităţile naţionale după 1945 [html] [pdf]

RESTITUTIO
 • Adrian Majuru Modernitate vs. multiculturalitate în Bucureştii epocii moderne (1848-1940) [html] [pdf]

ECUMENICA

RECENZII
 • Carmen Andraş Mircea Popa: Apropieri literare şi culturale româno-maghiare [html] [pdf]
 • Andrei Roth Perspectivele central şi est-europene (Beitrage zur Osteuropa- forschung) [html] [pdf]
 • István Haller Multiculturalitatea regiunilor (Seria European Studies) [html] [pdf]

ENGLISH SUMMARY

altera ANUL VI. 2000., nr. 13


EDITORIAL

MULTICULTURALISM / INTERCULTURALISM
 • Joseph Raz Multiculturalismul: o perspectivă liberală [html] [pdf]
 • Levente Salat Puncte de vedere la interpretarea multiculturalismului în România [html] [pdf]
 • Radu Neculau Multiculturalism, anticomunism, naţionalism [html] [pdf]

DIALOG

STUDIU DE CAZ

DOCUMENT

CONVERGENŢE TRANSILVANE
 • Răzvan Pârâianu Literatură şi politică în oraşul începutului de secol: Ady şi Goga [html] [pdf]

FEŢELE EUROPEI
 • Jordanka Telbizova-Sack Pomacii din Bulgaria între pierderea şi recunoaşterea identităţii lor [html] [pdf]

ALTERA PARS

ECUMENICA
 • Anti-Defamation League Credinţă şi libertate • Pentru o separaţie între biserică şi stat [html] [pdf]

RECENZII
 • Marius Lazăr Andrei Roth: Naţionalism sau democratism? [html] [pdf]
 • Răzvan Pârâianu Michael Pollack: Viena 1900. O identitate rănită [html] [pdf]

ENGLISH SUMMARY

altera ANUL VI. 2000., nr. 14


EDITORIAL

DREPTURILE LINGVISTICE ALE OMULUI
 • Robert Phillipson şi Tove Skutnabb-Kangas Drepturi şi nedreptăţi lingvistice [html] [pdf]
 • Fernand de Varennes Egalitate şi non-discriminare: principii fundamentale ale drepturilor lingvistice minoritare [html] [pdf]
 • Marya DuMont Sociolingvistica minoritară în Europa. Limba occitană vs. statul francez [html] [pdf]

ANALIZĂ

DIALOG

DOCUMENT

STUDIU DE CAZ

CONVERGENŢE TRANSILVANE
 • Constantin Iordachi şi Marius Turda Reconciliere politică versus discurs istoric: percepţia Ungariei în istoriografia românească, 1989-1999 [html] [pdf]

RESTITUTIO
 • Mihály Sebestyén-Spielmann Contribuţii la istoria tipografiilor din secolul al 18-lea. Cazul Transilvaniei [html] [pdf]

RECENZII
 • Cornelia Cistelecan Un destin istoric: Biserica Română Unită [html] [pdf]

ENGLISH SUMMARY

altera ANUL VI. 2000., nr. 15


Editorial

DREPTURILE LINGVISTICE - DREPTURI FUNDAMENTALE
 • John Packer & Guillaume Sieminski Limbajul echităţii: Originea şi dezvoltarea recomandărilor de la Oslo cu privire la drepturile lingvistice ale minorităţilor naţionale [html] [pdf]
 • Jim Cummins Bilingvismul şi însuşirea unei a doua limbi [html] [pdf]
 • Miklós Kontra Dreptul la exprimare în limba maternă în Europa Centrală şi în Statele Unite ale Americii. Similitudini şi diferenţe [html] [pdf]

DOCUMENT
 • Ordonanţa nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare [html] [pdf]
 • Protocolul nr. 12 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale [html] [pdf]
 • Raport explicativ al Protocolului nr. 12 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale [html] [pdf]

Comentariu
 • István Haller Sancţionarea tuturor formelor de discriminare [html] [pdf]

CONVERGENŢE TRANSILVANE
 • Gábor Vincze De la minoritate naţională la „români de naţionalitate maghiară” [html] [pdf]
 • Gabriel Andreescu Pagini din reconcilierea româno-maghiară: 1989-1999. Rolul organizaţiilor civice [html] [pdf]
 • Michael Shafir Mişcările xenofobe şi dilemele „includerii” şi „excluderii”: cazul minorităţii maghiare din România [html] [pdf]

FEŢELE EUROPEI
 • Anna Maria Traversa Val d’Aosta — o multitudine de resurse [html] [pdf]

RECENZII
 • Steliu Lambru Jen Szűcs: Trei regiuni istorice europene [html] [pdf]
 • Cornelia Cistelecan Doinea Cornea, La face cachée des choses (1990-1999) [html] [pdf]

English Summary

altera ANUL VII. 2001., nr. 16


Editorial

UNIVERSITĂŢI MULTICULTURALE
 • Lewis Purser Universitatea bilingvă — consideraţii privind originile, misiunea şi funcţionarea [html] [pdf]
 • Michael Langner Limbile de specialitate ca limbă străină: o provocare organizatorică şi didactică a educaţiei bilingve [html] [pdf]
 • Jean-Michel Beillard Bilingvismul în învăţămîntul superior canadian. Cazul Universităţii din Ottawa [html] [pdf]
 • Sandra Campisi Studiu de caz privind Universitatea Liberă din Bozen/Bolzano, Italia [html] [pdf]
 • Olle Anckar Învăţămîntul superior într-o ţară bilingvă: cazul Finlandei [html] [pdf]

DIALOG

ANALIZĂ

STUDIU DE CAZ
 • István Horváth & Marius Lazăr Dinamica relaţiilor interetnice din ultimul deceniu [html] [pdf]

DOCUMENT
 • Recomandarea 1333 (1997) cu privire la cultura şi limba aromână [html] [pdf]

Comentariu
 • Renate Weber Populaţii vechi, iniţiative noi: aromânii în atenţia Consiliului Europei [html] [pdf]

FEȚELE EUROPEI

ECUMENICA

ALTERA PARS
 • Smaranda Enache Pact academic sau multiculturalitate „cu voie”? [html] [pdf]

RECENZII

English Summary

altera ANUL VIII. 2002., nr. 17-18


Editorial

IDENTITĂŢI CULTURALE PERICLITATE

STUDIU DE CAZ
 • Gabriel Andreescu & Smaranda Enache Raport asupra situaţiei ceangăilor din Moldova. Problema ceangăilor maghiari [html] [pdf]

DOCUMENT
 • Recomandarea 1521 (2001). Cultura minorităţii ceangăieşti din România [html] [pdf]
 • Tytti Maria Isohookana-Asunmaa Cultura minorităţii ceangăieşti din România [html] [pdf]
 • Ghiorghi Prisăcaru Opinie alterantivă faţă de raportul Cultura minorităţii ceangăieşti din România [html] [pdf]

ANALIZĂ
 • Gabriel Andreescu Multiculturalism în Europa Centrală: integrare şi privatitate culturală [html] [pdf]

DIALOG
 • Despre statutul minorităţilor — dincolo şi dincoace de hotare [html] [pdf]

CONVERGENŢE TRANSILVANE
 • Paul Philippi Tradiţia universitară transilvană în România unită [html] [pdf]
 • Anamaria Pop Tradiţii şi perspective în relaţiile culturale româno-maghiare [html] [pdf]

RESTITUTIO
 • Adrian Majuru Bucureştiul albanez. De la elite negustoreşti la elite culturale [html] [pdf]

ECUMENICA

CIVICA
 • Valerian Stan Legea liberului acces la informaţiile de interes public — după patru luni de la intrarea în vigoare [html] [pdf]

RECENZII

English Summary

altera ANUL VIII. 2002., nr. 19


EDITORIAL

REGIONALIZARE ÎN EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST
 • Simina Tănăsescu Regionalizare în România şi implicaţiile sale la nivelul cadrului legislativ [html] [pdf]
 • Grzegorz Gorzelak Descentralizarea organizării teritoriale a statului polonez [html] [pdf]
 • Gyula Horváth Premisele regionalizării în Ungaria [html] [pdf]
 • Duško Radosavljevič Autonomia Voivodinei – provocări şi perspective [html] [pdf]
 • Aleko Djildjov Descentralizare şi regionalizare în Bulgaria [html] [pdf]
 • Veaceslav Bulat "Dezvoltare regională în Republica Moldova: spre centralism sau descentralizare" [html] [pdf]

INTERVIU

STUDIU DE CAZ

DOCUMENT
 • "Recomandarea 1222 (1993) privind lupta împotriva rasismului, xenofobiei şi intoleranţei" [html] [pdf]
 • "Recomandarea 1438 (2000) Ameninţări la adresa democraţiei din partea partidelor şi mişcărilor extremiste din Europa" [html] [pdf]
 • "Ordonanţă de urgenţă nr. 31 din 13 martie 2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvîrşirea unor infracţiuni contra păcii şi ome [html] [pdf]
 • Renate Weber Lupta împotriva rasismului, xenofobiei, anti-semitismului şi intoleranţei: între retorică legislativă şi realitate [html] [pdf]

ECUMENICA
 • Al. Cistelecan De ce un Memorandum? [html] [pdf]
 • "Memorandum către Statul român al credincioşilor greco-catolici din România şi din întreaga lume" [html] [pdf]

DIALOG
 • Memorandumul greco-catolic în dezbaterea societăţii civile [html] [pdf]

FEŢELE EUROPEI
 • Boyd Robertson Limba gaelică în învăţămîntul din Marea Britanie [html] [pdf]

RECENZII
 • Randolph L. Braham "Tibori Szabó Zoltán: Élet és halál mezsgyéjén (La hotarul dintre viaţă şi moarte)" [html] [pdf]
 • Ovidiu Pecican Levente Salat: Multiculturalismul liberal [html] [pdf]

ENGLISH SUMMARY

altera ANUL IX. 2003., nr. 20-21


Editorial

INTEGRAREA EUROPEANĂ ȘI STATUTUL MINORITĂŢILOR
 • Gabriel Toggenburg O orientare aspră într-o relaţie delicată: străduinţele Uniunii Europene pentru minorităţi(-le sale) [html] [pdf]
 • George Schöpflin Legea statutului maghiarilor: contextul politic, cultural şi sociologic [html] [pdf]
 • Zoltán Kántor Legea statutului: o politică naţională sau o nouă abordare a proteciei minorităţilor [html] [pdf]
 • Constantin Iordachi Redefinirea graniţelor naţiunii în Europa postcomunistă: o comparaţie între legea statutului maghiarilor şi politica României privind acordarea cetăţeniei duble în Republica Moldova [html] [pdf]
 • Károly Gruber Măsuri pozitive cu caracter naţional pentru ocrotirea identităţii minorităţilor de dincolo de frontiere în Europa [html] [pdf]
 • János Kis Legea statutului sau Ungaria la răspîntie [html] [pdf]
 • Elek Szokoly Dincolo de legea statutului [html] [pdf]

DOCUMENT
 • Legea privind maghiarii din ţările vecine [html] [pdf]
 • Raport despre tratamentul preferenţial al minorităţilor naţionale de către statul înrudit (Raportul Comisiei de la Veneţia) [html] [pdf]

CONVERGENŢE TRANSILVANE

ANALIZĂ
 • Emőd Veress Reconstituirea dreptului de proprietate al comunităţilor minoritare [html] [pdf]

STUDIU DE CAZ
 • Edwin Bakker Exodul romilor. O problemă cu adevărat pan-europeană [html] [pdf]

DIALOG

RESTITUTIO
 • Olivier Gillet Antimasonismul românesc după 1989. Originile şi dezvoltarea actuală [html] [pdf]

FEŢELE EUROPEI
 • Ioan Codruţ Lucinescu Evreii în Principatele Române în secolul 19 [html] [pdf]

RECENZII

English Summary

altera ANUL IX. 2003., nr. 22-23


Editorial

POLITICI DESCENTRALIZATOARE ŞI AUTONOMIA REGIONALĂ
 • Michal Illner Reforme descentralizatoare în trei ţări candidate central-est-europene – Republica Cehă, Ungaria şi Polonia [html] [pdf]
 • Gyula Horváth Studiu comparativ privind politicile regionale ale Ungariei, Bulgariei şi României [html] [pdf]
 • Andreas Gross Experienţe pozitive ale regiunilor autonome ca sursă de inspiraţie pentru soluţionarea conflictelor în Europa [html] [pdf]

DOCUMENT
 • Recomandarea 1609 Experienţe pozitive ale regiunilor autonome ca sursă de inspiraţie pentru soluţionarea conflictelor în Europa [html] [pdf]
 • Rezoluţia 1334 Experienţe pozitive ale regiunilor autonome ca sursă de inspiraţie pentru soluţionarea conflictelor în Europa [html] [pdf]

ALTERA PARS

ANALIZĂ
 • Miklós Bakk, Andor Horváth, Levente Salat UDMR în 2003 – căutarea de noi căi la punctele limită ale integrării [html] [pdf]

STUDIU DE CAZ
 • István Haller Inscripţionarea bilingvă a străzilor din Târgu-Mureş [html] [pdf]

CONVERGENŢE TRANSILVANE
 • Paul Philippi Oaspeţi sau cetăţeni cu drepturi depline? Alternative pentru comunităţile germane din România [html] [pdf]

FEŢELE EUROPEI

DEZBATERE
 • Libertatea religioasă şi integrarea europeană [html] [pdf]
 • Documente ale Comitetului de Acţiune şi Răspîndire a Memorandumului despre situaţia Bisericii Române Unite [html] [pdf]

RESTITUTIO

ECUMENICA
 • Miklós Tomka Religiozitatea în Transilvania în perspectivă comparativă [html] [pdf]

RECENZII
 • Laura Ardelean Irina Culic: Câştigătorii. Elita politică şi democratizare în România. 1989-2000 [html] [pdf]

English Summary

altera ANUL X. 2004., nr. 24


Editorial

IDENTITĂŢI – STRUCTURI ȘI CARACTERISTICI
 • Brigid Laffan Naţiuni şi regiuni în Europa Occidentală [html] [pdf]
 • Jean Sibille Recunoaşterea valorii culturale a limbilor regionale în Franţa [html] [pdf]
 • Constantin Iordachi Cetăţenie şi identitate naţională în România: o trecere istorică în revistă [html] [pdf]

DOCUMENT

CONVERGENŢE TRANSILVANE
 • Sabina Fati Naţionalism civic versus naţionalism etnic în perioada memorandistă [html] [pdf]

FEŢELE EUROPEI
 • Cristina Gheorghe Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, regiune cu statut special [html] [pdf]

DEZBATERE

ALTERA PARS
 • Michael Guest Discursul cu ocazia primirii titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj [html] [pdf]

STUDIU DE CAZ
 • Emil Moise Relaţia Stat-Biserică în privinţa educaţiei religioase în şcolile publice din România [html] [pdf]

English Summary

altera ANUL X. 2004., nr. 25


Editorial

DILEMELE IDENTITĂŢII
 • Robert Parkin Identităţi şi alianţe regionale într-o Europă în curs de integrare o provocare la adresa statului naţional? [html] [pdf]
 • Viktor Karády Dilema supravieţuitorilor: identitatea evreilor maghiari după şoah (1945-1956) [html] [pdf]
 • Florin Anghel Identitatea duală a unei comunităţi etnice: poloni şi slovaci în Bucovina, 1937-1944. Manipularea etnică în timpul crizelor politice internaţionale [html] [pdf]

ANALIZĂ
 • Ilona Pálné Kovács Regionalismul în Ungaria şi în Europa Centrală şi de Est [html] [pdf]
 • Ioan Codruţ Lucinescu România şi problematica federală în secolul XX şi în perspectiva aderării la Uniunea Europeană [html] [pdf]

STUDIU DE CAZ
 • István Haller Discriminarea rasială în judeţele Mureş şi Satu Mare [html] [pdf]

CONVERGENŢE TRANSILVANE
 • François Bocholier Elitele transilvane, între identitatea regională şi expansiunea sentimentelor naţionale [html] [pdf]

DEZBATERE

ECUMENICA
 • Vedran Horvat Biserica în tranziţia democratică de la stat la societatea civilă [html] [pdf]

RECENZIE
 • Ovidiu Pecican, Lucian Nastasă, Levente Salat Maghiarii din România şi etica minoritară (1920-1940) [html] [pdf]

English Summary

altera ANUL XI. 2005., nr. 26-27IDENTITĂŢI ÎN DIVERSITATE
 • Victor Neumann Comunism şi naţionalism în Europa oriental-centrală: Regimul totalitar al României postbelice din perspectiva teoriei identitare [html] [pdf]
 • Katalin Szujer Metamorfozarea identităţii austriece [html] [pdf]
 • Mikola Riabciuk Ambigua „ţară de graniţă”: identitatea ucraineană la răscrucea dintre Vest şi Est [html] [pdf]
 • Cristina Gheorghe Identitatea omului european la Denis de Rougemont [html] [pdf]

STUDIU DE CAZ
 • Valér Veres Identitate etnică vs. identitate naţională în poziţie minoritară. Cazul maghiarilor din Transilvania [html] [pdf]
 • Mara Mărginean Identitatea furată a unui oraş transilvan [html] [pdf]

ANALIZĂ

DOCUMENT
 • Declaraţia cu privire la regionalismul în Europa [html] [pdf]
 • Carta europeană a autonomiei regionale – proi [html] [pdf]
 • Opinia Comitetului Regiunilor al Uniunii Europene [html] [pdf]
 • Declaraţia de la Helsinki cu privire la autonomia regională [html] [pdf]
 • Recomandarea 156 (2004) referitoare la Convenţia Consiliului Europei cu privire la autonomia regională – progresul proiectului [html] [pdf]
 • Rezoluţia 186 (2004) referitoare la Convenţia Consiliului Europei cu privire la autonomia regională – progresul proiectului [html] [pdf]
 • Gábor Kolumbán Şansele regionalismului în România [html] [pdf]

CONVERGENŢE TRANSILVANE
 • Paul Philippi Reflecţii actuale şi de perspectivă privind deportarea germanilor [html] [pdf]

FEŢELE EUROPEI
 • Christoph Pan Rolul învăţămîntului în ce priveşte minorităţile periclitate [html] [pdf]

DEZBATERE

RESTITUTIO
 • Ferenc Csortán Comunităţi ne-musulmane în Imperiul Otoman [html] [pdf]

ECUMENICA
 • John Anderson Justificarea „privilegiilor” religioase în societăţile de tranziţie [html] [pdf]

ALTERA PARS
 • Andi Mihalache Identităţi în controversă. Noi şi germanii în istoriografia anilor 1948-1965 [html] [pdf]

RECENZIE
 • Ovidiu Pecican, Lucian Nastasă, Levente Salat Relaţiile româno-maghiare şi modelul de reconciliere franco-german [html] [pdf]

English Summary

altera ANUL XI. 2005., nr. 28


Editorial

PARTIDE ETNICE ŞI REGIONALE ÎN EUROPA
 • Peter Lynch Impactul strategiilor politice ale partidelor regionaliste [html] [pdf]
 • Frans Schrijver Regionalismul după regionalizare: identități regionale, spaţiu politic şi mobilizare politică în Galicia, Bretagne și Ţara Galilor [html] [pdf]
 • László Szarka Influenţa asumării rolului guvernamental asupra politicii de autonomie a partidelor minorităţilor maghiare de peste hotare [html] [pdf]

STUDIU DE CAZ

DOCUMENT
 • Comisia de la Veneţia Opinie despre Legea electorală pentru autorităţile administraţiei publice locale [html] [pdf]

CONVERGENŢE TRANSILVANE
 • Paul Philippi Judecăţi şi prejudecăţi privind istoria medievală a Transilvaniei [html] [pdf]
 • Ovidiu Pecican Un model pentru ideea de stat sud- şi est-carpactic: formaţiunea teutonă din Carpaţi [html] [pdf]

DEZBATERE

ECUMENICA
 • Pertti Ahonen O biserică de stat minoritară într-o democraţie liberală. Cazul Finlandei de interfaţă Est-Vest [html] [pdf]

INTERVIU
 • Doina Baci Interviu cu Gábor Kolumbán: În administraţia publică locală „modelul Ceauşescu funcţionează şi la ora actuală” [html] [pdf]

RECENZIE
 • Laura Ardelean, Michael Shafir Între negare şi trivializare prin comparaţie. Negarea Holocaustului în ţările postcomuniste din Europa Centrală şi de Est [html] [pdf]

English Summary

altera ANUL XII. 2006., nr. 29


Editorial

EUROPA POSTCOMUNISTĂ şI MINORITĂŢILE NAŢIONALE
 • Will Kymlicka Minorităţile naţionale în Europa postcomunistă: rolul normelor internaţionale şi al integrării europene [html] [pdf]
 • Levente Salat Forme de autonomie şi condiţiile de realizabilitate ale acestora [html] [pdf]
 • Adrian Ivan Integrarea minorităţilor naţionale şi etnice din Europa Centrală în UE: logici şi condiţionări [html] [pdf]

STUDIU DE CAZ
 • Jordi Argelaguet Partidele regionale la guvernare sau în opoziţie. Cum, cînd şi de ce? [html] [pdf]

DOCUMENT
 • Consiliul Europei Recomandarea 1735 (2006). Conceptul de „naţiune” [html] [pdf]

COMENTARIU
 • György Frunda Conceptul de „naţiune” – expunere de motive [html] [pdf]

FEŢELE EUROPEI
 • Alexander Duleba Chestiunea ruteană şi minorităţile în relaţiile slovaco-ucrainene [html] [pdf]

DEZBATERE
 • Reforme amînate – reforme necesare: autonomia culturală a minorităţilor naţionale [html] [pdf]

ECUMENICA
 • Liviu Andreescu Biserica Ortodoxă şi promovarea abstinenţei cu bani americani [html] [pdf]

RECENZIE
 • Lucian Nastasă, Zoltán Pálfy National controversy in the Transylvanian Academe. The Cluj/Kolozsvár University in the first half of the 20th Century (Zoltán Pálfy: Controverse naţionale în mediul universitar transilvan. Universitatea din Cluj/Kolozsvár în prima jumătate a [html] [pdf]

English Summary

altera ANUL XII. 2006., nr. 30-31


Editorial

DESCENTRALIZAREA PRIN REGIONALIZARE ÎN VEST ȘI EST
 • Alistair Cole Descentralizarea din Franţa: înapoi la firul ierbii sau cîrmuirea de la distanţă? [html] [pdf]
 • Silvio Gambino Regionalismul italian şi reforma constituţională [html] [pdf]
 • Marius Suciu Reforma administraţiei publice la nivel intermediar şi perspectivele regionalizării administrative în România [html] [pdf]
 • Anton Bebler Experienţa federalistă în sud-estul Europei şi în Bosnia-Herţegovina de după Dayton [html] [pdf]

STUDIU DE CAZ
 • Alpár Zoltán Szász Succesul electoral al partidelor care reprezintă minoritatea maghiară (1990-2004) [html] [pdf]

DOCUMENT
 • Comisia Europeană O nouă strategie cadru pentru multilingvism [html] [pdf]
 • Bernat Joan i Marí Moţiune pentru o rezoluţie a Parlamentului European pe marginea unei noi strategii cadru pentru multilingivsm [html] [pdf]

ANALIZĂ

CONVERGENŢE TRANSILVANE
 • Victor Neumann Federalism şi naţionalism în Monarhia Austro-Ungară: Teoria lui Aurel C. Popovici [html] [pdf]

DEZBATERE
 • Reforme amînate – reforme necesare: Descentralizare şi regionalizare în statele membre UE [html] [pdf]

RESTITUTIO
 • Daniel Hrenciuc Consideraţii asupra comunităţii maghiarilor din Bucovina [html] [pdf]

ECUMENICA
 • Marius Bucur Unele observaţii şi comentarii pe marginea proiectului de lege privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor în România [html] [pdf]

ALTERA PARS

RECENZIE

English Summary
   

a
f
e
g

 
       


(c) Fundaţia Jakabffy Elemér, Asociaţia Media Index 1999-2006