Altera

    reviste   » Altera
  autori a b c d g h k l m n p r s t u v w z  
  căutare á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
  toate numerele » altera ANUL IX. 2003., nr. 22-23 »
 


| observaţii
| listare
| bookmark


 
 
 
     
 
Untitled-1

Declaraţie de presă

Semnatarii “Memorandumului către Statul Român al credincioşilor greco- catolici din România şi din întreaga lume”, constatăm faptul că reprezentanţii Statului Român nu sunt interesaţi de apărarea drepturilor minorităţii greco-catolice din România, în ce priveşte posibilitatea exprimării libere, nestânjenite a propriei credinţe şi a practicării ei într-un mod demn pe întreg teritoriul României.

Am constatat de asemenea faptul că, reprezentanţii statului nu numai că nu au elaborat un cadrul legislativ echitabil, coerent şi nediscriminator în ce priveşte restituirea bunurilor bisericeşti confiscate de Statul Român ateu ci, prin aprobarea Normelor Metodologice de Aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr. 94/2000, modificată prin Legea nr. 501/2002, a confirmat şi întărit modul discriminatoriu în care este tratată Biserica Greco-Catolică în România. În plus, tratează diferenţiat drepturile acestei minorităţi căruia nu-i garantează egalitatea de şanse în faţa legii şi încearcă să ignore obligaţia ce-i revine de a repara abuzul săvârşit împotriva Bisericii Greco-Catolice din România între anii 1945-1989.

În faţa acestei situaţii, ne vedem constrânşi să din nou apelăm la diferite Foruri Internaţionale, care s-au dovedit doritoare să ne ajute.Ţinând cont de obiectivele strategice ale României, afirmăm încă o dată faptul că, credincioşii greco-catolici doresc şi sprijină din toată inima integrarea României în structurile europene şi euro-atlantice. Suntem convinşi de faptul că, rezolvarea problemei drepturilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, ar reprezenta un pas înainte spre atingerea acestui deziderat comun al tuturor românilor.

Asigurăm, prin intermediul Domniilor-Voastre, pe toţi cetăţenii ţării noastre că vom rămâne uniţi în rugăciune pentru binele comun al întregii naţiuni române.

În numele Comitetului de Acţiune şi Răspândire a Memorandumului:

Dr. Ioan Paţiu
Purtător de cuvânt

Discriminarea religioasă în România

În urmă cu un an, la data de 24 septembrie 2002, noi, credincioşii greco- catolici din România şi din întreaga lume, am lansat către Statul Român, un „MEMORANDUM”, prin care am cerut încetarea discriminării religioase la care este supusă Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, de către Statul Român prin exponenţii săi. Cu uimire şi regret constatăm că situaţia nu s-a schimbat ci a devenit mai explicită, intervenţia discriminatorie a Statului fiind evidentă.

Ne referim la ultimele cazuri ce se înregistrează în judeţele Maramureş (în localităţile Bogdan Vodă sau Şieu – unde greco-catolicii sunt împiedicaţi, cu implicarea directă a autorităţilor locale sau centrale, să-şi recupereze fostele biserici deşi acestea nu sunt folosite de majoritatea ortodoxă) şi Satu Mare (la Certeze şi la Săpânţa – localităţi unde greco-catolicii sunt împiedicaţi, cu concursul autorităţilor locale sau centrale, să-şi construiască noi biserici).

Un exemplu grăitor de tratare discriminatorie este cazul greco-catolicilor din şieu care au fost evacuaţi, în mod brutal de trupe speciale ale Jandarmeriei, din biserica ce le-a aparţinut înainte de anul 1948 şi care nu este folosită de comunitatea ortodoxă pentru celebrări liturgice de circa 4 ani. Acest lucru se întâmplă în timp ce, în acelaş judeţ, la Bogdan Vodă, greco-catolicii au o Sentinţă definitivă, executorie şi irevocabilă emisă de Curtea Supremă de Justiţie, dar autorităţile nu au intervenit pentru a se respecta legea, iar sentinţa nu a fost aplicată nici până în prezent.

Intervenţia Statului pentru a impiedica Biserica Greco-Catolică să-şi recupereze proprietăţile este demonstrată şi de intervenţiile făcute de acesta, prin intermediul Ministerului Culturii şi al Cultelor, intervenţii în urma cărora, unele dintre bisericile greco-catolice nu se restituie pentru că au fost transformate in „muzee” prin decizii ale acestui Minister (de ex. Iclod, Băiţa, Bogdan Vodă sau Şieu)

Împiedicarea practicării cultului, ameninţările, agresiunea asupra minoritarilor greco-catolici se ţin lanţ în România fapt ce determină o timorare în aş exprima propriile convingeri de credinţă în mod liber. În acelaşi timp retrocedarea bunurilor este practic blocată. Autorităţile din România, nu numai că nu au elaborat un cadru legislativ echitabil, coerent şi nediscriminator în ce priveşte “restituirea bunurilor bisericeşti confiscate, în mod abuziv, în perioada comunistă”, ci, prin aprobarea Normelor Metodologice de Aplicare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 94/2000, modificată prin Legea nr. 501/2002, au confirmat şi întărit modul discriminatoriu în care este tratată şi în prezent, Biserica Greco-Catolică în România. Prin aceast cadru legislativ nou creat, Biserica Greco-Catolică din România este explicit exceptată, în mod abuziv, de la restituirea lăcaşurilor de cult fără să se pomenească de vreo despăgubire în echivalent.

Fără să asculte durerea noastră, Statul Român ignoră suferinţa acestei biserici, tratându-ne cu aroganţă şi ironie. Acest lucru se poate demonstra prin faptul că autorităţile nici măcar nu au răspuns sesizărilor noastre, iar Domnul Ministru al Culturii şi al Cultelor insistă în a convinge opinia publică că este vorba doar de mici conflicte locale. În plus despăgubirile promise de acelaşi ministru, pentru construcţia de noi biserici greco-catolice din fonduri alocate de Stat nu s-au concretizat în nici un fel şi nu sunt semne că vreodată se vor concretiza.

Datorită acestei reacţii de neînţeles a Statului Român, am hotărât să apelăm la ajutorul forurilor internaţionale, inclusiv la Dumneavoastră.

Prin urmare cu deosebit respect Vă rugăm:

-    ca rapoartele dumneavoastră despre România să privească şi această problemă a libertăţii religioase şi a retrocedării bunurilor bisericeşti confiscate abuziv;

-    să interveniţi astfel încât să se înceteze discriminarea catolicilor de rit oriental în România, să fie respectate şi în această ţară, drepturile omului (în primul rând cel al proprietăţii şi al libertăţii religioase) aşa cum prevăd Tratatele şi Convenţiile internaţionale, la care România este, sau doreşte, să devină parte*;

- să monitorizaţi atent România pe aceste probleme sesizate mai sus până la aplicarea lor „de facto”;

Având toată speranţa şi încrederea în eforturile Dvs, Vă multumim şi Vă asigurăm de toată consideraţia noastră,

În numele Comitetului semnează:

Dr. Ioan Paţiu

Purtător de cuvânt

Amintim că prin Amendamentul nr. 9 formulat de Adunarea Generală a Consiliului Europei, odată cu primirea României în acest organism se stipulează, în mod explicit, faptul că “Guvernul României trebuie să restituie bunurile bisericeşti”, fapt care nu s-a realizat încă. Acest lucru loveşte cel mai puternic în Biserica Greco-Catolică din România, singura biserică scoasă în afara legii de comuniştii instalaţi la putere în România, cu concursul trupelor sovietice.

Raport pentru anul 20021

Este de remarcat faptul că ierarhia greco-catolică a contionuat să solicite circa 160 de biserici, iar în aprox. 227 de localităţi ar dori să fie utilizată biserica greco- catolică în alternanţă cu fraţii ortodocşi, pentru ca problemele celebrării liturgice să fie în această etapă rezolvate pentru toţi credincioşii.

Şi în acest an, roadele dialogului au rămas puţine şi nesemnificative, bisericile catedrale, bisericile protopopiale şi alte biserici symbol, rămânând în continuare în proprietatea unor comunităţi parohiale ortodoxe.

Situaţia pare de nerezolvat în absenţa intervenţiei Statului Român, pornind de la cererile concrete ale ierarhilor greco-catolici, înaintate atât ierarhiei ortodoxe cât şi Ministerului Culturii şi al Cultelor. Din păcate o nouă formă de discriminare a caracterizat acest an: guvernul nu numai că nu a încercat să rezolve problema BRU, dar nici măcar nu răspunde memoriilor înaintate de diferitele entităţi ale acestei biserici sui iuris, ignorând problemele acestei minorităţi religioase.

Privind la situaţia comparativă a patrimoniului recuperat, din Eparhia de Cluj- Gherla, înregistrată la sfârşitul anului 2002 în raport cu momentul 1948, se poate observa faptul că, în fapt nu s-au înregistrat schimbări concrete faţă de sfârşitul anului 2001, procentul de bunuri confiscate care au fost recuperate rămâne tot foarte mic, sau chiar 0%, pentru unele categorii de bunuri cum ar fi: mănăstirile, bibliotecile, arhivele parohiale, protopopiale sau eparhiale, sumele de bani care au fost confiscate în momentul dizolvării...)2

În fapt am constatat că sub aspectul recuperării patrimoniului, de-a lungul anului 2002 nu s-a înregistrat nici o shimbare majoră faţă de sfârşitul anului 2001.

Astfel:

-    mai sunt imobile retrocedate doar pe hârtie, prin Hotărârea de Guvern nr. 466/ 1992; acestea sunt în continuare folosite de terţi beneficiari – de exemplu: Academia de Teologie Greco-Catolică din Cluj continuă să fie Academia de muzică Gheorghe Dima, iar Liceul George Coşbuc din Cluj refuză să respecte hotărârea de guvern prin care acest imobil se retrocedează fostului proprietar,...)

-    mai sunt sentinţe definitive şi executorii care nu au fost executate

-    pe tot parcursul anului 2001 Statul a ignorat problemele greco-catolicilor din România şi nu a răspuns la nici unul dintre memoriile pe probleme patrimoniale care au fost adresate atât de către ierarhie, cât şi de către laicat

-    Aparent problema ştergerii “urmelor” Bisericii Române Unite (BRU) prin distrugerea, concertată sau nu, a unor vechi Lăcaşuri de Cult este “îngheţată” în prezent. Continuă însă demolarea Bisericii Greco-Catolice din Loc. Urca (jud. Cluj), sub masca unei autorizaţii de “consolidare”. De asemenea continuă lucrările de la Mănăstirea Nicula, împotriva unei Hotărâri Judecătoreşti care a oprit lucrările până la clarificarea proprietăţii

-   Dialogul este în continuare steril, în absenţa unui cadru legal ce prevede o egalitate de şanse pentru toţi credincioşii din România, şi a unui cadru legal care repară nedreptăţile săvârşite împotriva BRU

-   Autorităţile din România, nu au elaborat un cadru legislativ echitabil, coerent şi nediscriminator în ce priveşte “restituirea bunurilor bisericeşti confiscate, în mod abuziv, în perioada comunistă”, ci, prin actualele Norme Metodologice de Aplicare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 94/2000, modificată prin Legea nr. 501/ 2002, au confirmat şi întărit modul discriminatoriu în care este tratată în prezent, Biserica Greco-Catolică în România. Prin aceast cadru legislativ nou creat, Biserica Greco-Catolică din România este exceptată, în mod abuziv, de la restituirea Lăcaşurilor de cult de care a fost deposedată prin abuz de putere, fără să fie prevăzute despăgubiri pentru acestea

-   Bisericile continuă să fie lăsate în posesia Bisericii Ortodoxe, chiar dacă sunt închise şi nefolosite, iar starea lor se înrăutăţeşte de la o zi la alta

Situaţia locurilor în care credincioşii creco-catolici îşi înalţă rugăciunile

Situaţia este înbunătăţită în special de eforturi interne: există în prezent circa 200 de noi lăcaşuri de cult nou construite

La sfârşitul anului 2002 mai există pe teritoriul întregii Provincii Mitropolitane, peste 300 de localităţi, unde credincioşii greco-catolici sunt nevoiţi să săvârşească Sfintele Taine în locuri improvizate (capele improvizate în cazul cel mai fericit, dar şi garaje, săli de mese, centrale termice...). Numai în Eparhia de Cluj-Gherla sunt în jur de 100 de astfel de locuri. În Eparhia de Maramureş 65, iar în Eparhia de Oradea 97 .

Dacă alte biserici aşteaptă recuperarea imobilelor confiscate pentru a putea „să se implice mai mult sub aspect social” (a se vedea Legea 501/2002): BRU are nevoie de o astfel de lege, pentru a putea exista3.

Privind la rezultatele prezentate mai sus se poate afirma că: Persecuţia continuă: BRU este în continuare discriminată în România

Problema este considerată de autorităţi ca fiind neimportantă. În plus reprezentanţii autorităţilor de stat nu răspund, aşa cum prevede legea, la diferitele memorii adresate lor, de către diferitele comunităţi de credincioşi (a se vedea de exemplu reacţia la Memorandumul Laicatului Greco-Catolic din septembrie 2002) sau chiar memoriilor înaintate de către ierarhia greco-catolică.

Mai mult decât atât, Statul Român post-revoluţionar, un a acordat nici în acest an fonduri compensatorii BRU, pentru diferitele bunuri de care a deposedat-o.

Sumele de bani care au fost acordate au fost doar în cadrul programului guvernamental de sprijinire a cultelor din România, în funcţie de numărul de credincioşi.

În acest fel din punct de vedere al Statului român Ierarhia greco-catolică un mai poate hirotonii noi preoţi, care să fie salarizaţi cu contribuia Statului.

pr. Mircea Marţian

Consilier Eparhial pe probleme de mass-media

Note:

1. Despre situaţia Bisericii Române Unite, Greco-Catolice (BRU), sub aspectul libertăţii religioase şi al modului cum decurge procesul de recuperare al patrimoniului confiscat abuziv de Statul Român, între anii 1945-1948

2.     Datele prezentate în anexă sunt cele din Eparhia de Cluj-Gherla, dar situaţia este aproximativ la fel şi în cazul celorlalte eparhii greco-catolice.

3.     BRU este singura biserică căreia i-au fost confiscate toate lăcaşurile de cult.

Raport pentru anul 20031

Până la data prezentului document au fost înregistrate mai multe plângeri:

Ileanda, jud. Sălaj – Pe lângă faptul că, credincioşii greco-catolici nu pot celebra în fosta lor biserică, prigoana continuă sub un alt mod: refuzul de a îngropa credincioşii greco-catolici în cimitirul nou din localitate. Cazul sesizat: înmormântare cu tensiuni a unui credincios greco-catolic în data de 18.03.2003 (Refuzul a fost pentru a doua oară).

Lăpusul Românesc, jud. Maramureş – Miting organizat de credincioşii ortodocşi conduşi de parohul lor cu ameninţări la adresa minorităţii greco-catolice pentru faptul că aceştia au câştigat în instanţă vechea biserică din piatră . Mitingul s-a desfăşurat la 30 martie 2003 încercându-se influienţarea instanţelor de judecată şi sperierea greco-catolicilor din localitate.

Lupşa, jud. Alba – Preoteasa împreună cu preotul ortodox din localitate fac mari presiuni asupra credincioşilor greco-catolici; le-a încuiat cimitirul iar de “Sf. Constantin şi Elena “ a drăcuit pe preotul greco-catolic aflat în genunchi la poarta încuiată a cimitirului, acolo unde se află mormântul unei mari personalităţi unite, preotul greco-catolic, doctor de Roma, Coriolan Sabău. Totul s-a întâmplat sub privirile unor copii care au aflat de la aceştia cine este de fapt preotul greco- catolic: a venit Diavolul!!!? (aprilie, mai 2003 după reînfiinţarea Parohiei greco- catolice din localitate) În plus Biserica greco-catolică este închisă în timp ce credincioşii greco-catolici de aici se roagă în spaţii improvizate.

Sănduleşti, jud. Cluj – şeful de post al comunei a ameninţat pe credincioşii greco-catolici că, dacă mai merg la slujba religioasă în fosta biserică greco-catolică, riscă să se aleagă cu dosare penale. Preotul continuă să se roage în această biserică dar este cercetat penal pentru acest lucru. Biserica greco-catolică de aici era închisă şi nefolosită, căci ortodocşii ţi-au construit biserică.

Măgina, jud. Alba – Cimitirul ortodox din localitate este închis pentru restul credincioşilor, inclusiv pentru cei greco-catolici (Ev. zilei, 06.08.2003, p. 6).

Leşu Ilvei, jud. Bistriţa Năsăud – Greco-catolicii au fost ignoraţi cu ocazia manifestărilor organizate de către autorităţile locale, manifestări prilejuite de împlinirea a 400 de ani de atestare documentară a localităţii (1603) şi 150 de ani de la sfinţirea vechii biserici greco-catolice din localitate de către Episcopul greco- catolic, Ioan Alexi, primul episcop în scaunul Eparhiei de Gherla, actualmente Cluj-Gherla . Acest abuz a fost realizat cu prilejul sfinţirii unui monument al eroilor români căzuţi în războaie, la 30.08.2003, de către primarul localităţii Nicolae Lupşan, în colaborare cu preoţii ortodocşi din localitate.

Certeze, jud. Satu-Mare – Prefectul judeţului, Gheorghe Ciocan, curator în Comitetul Parohial Ortodox Certeze, a dat dispoziţie să fie arestat preotul greco-catolic Pop Romulus împreună cu doi curatori, încercând astfel să împiedice construirea unei biserici greco-catolice în această localitate. Au fost eliberaţi apoi seara. Această intimidare se făcea cu trupe speciale mascate pentru ai convinge pe greco-catolici să renunţe la ideea preluării unui teren ce l-au recâştigat în instanţă, teren pe care doresc să ridice o nouă biserică greco-catolică căci cea confiscată în anul 1948 este în folosinţa ortodocşilor. (România Liberă din 12 şi 13.08.2003...)

Săpânţa, jud. Satu-Mare – Greco-catolicii sunt împiedicaţi să-şi construiască o biserică pe propriul teren. Oponenţii sunt un grup de ortodocşi grupaţi în jurul Consilierului local Mihai şteţ care sau opus cu violenţă aprobării viitoarei construcţii de către Consiliul Local din Localitate.

Mai mult preotul greco-catolic a fost amendat cu zece milioane de lei pentru că a construit deja o capelă din lemn pe acest teren. Acolo greco-catolicii se roagă dar au o mare vină: sunt prea în centru satului! (România Liberă 27.09.2003)

Urca, jud. Cluj – Biserica greco-catolică din localitate a fost demolată sub masca unei autorizaţii de consolidare în pofida credincioşilor din localitate care au cerut retrocedarea Bisericii şi construirea noii biserici pe un alt amplasament. Preotul ortodox se bucură de un puternic sprijin politic. (Data: sfârşitul lunii august începutul lunii septembrie a. c.).

Ungheni, jud. Mureş – După ce lucrările la noua biserică ortodoxă, ce se construieşte de jur împrejurul celei greco-catolice, au fost oprite mai bine de 1 an, au reînceput aceste lucrări astfel încât, sub privirile autorităţilor această frumoasă biserică greco-catolică va fi cea de-a 13 biserică demolată, dezmembrată, arsă... după evenimentele din anul 1989.

Gârbău, jud. Cluj – La 21 septembrie 2003 s-a încercat împiedicarea înmormântării unui credincios greco-catolic (Ioan Mezei) în cimitirul proprietate comunală, fost în proprietatea Bisericii Române Unite. Accesul în cimitir a fost blocat de către preotul ortodox Ioan Bodea care a legat porţile de acces cu lacăt şi lanţuri.

Şieu, jud. Maramureş – Biserica greco-catolică din localitatea Şieu, monument istoric din sec. XVIII, a fost preluată de greco-catolici, duminică 21 septembrie, la 13 ani de la recâştigarea libertăţii formale.

Deşi biserica a fost scoasă de circa 4 ani din uzul liturgic a comunităţii ortodoxe, orice încercare de retrocedare a acestei biserici prin dialog a eşuat. Mai mult majoritatea ortodoxă a fost ajutată de greco-catolici să-şi construiască o biserică în această localitate cu condiţia ca vechea biserică să le fie retrocedată în momentul încheierii lucrărilor de edificare la noua biserică ortodoxă.

O primă surpriză neplăcută pentru greco-catolici a fost înfiinţarea unui nou post de preot ortodox, imediat după terminarea bisericii ortodoxe din localitate. Astfel, ortodocşii au căutat argumente pentru a nu-şi mai onora promisiunea de a retroceda biserica veche. Exasperaţi de această situaţie credincioşii greco-catolici şi-au preluat în posesie fosta lor biserică. Ei au acţionat în calitate de foşti proprietari tabulari. Dar între timp biserica a fost întăbulată pe ortodocşi, în baza unor decrete de legi considerate în prezent neconstituţionale.

Mai mult, Ministerul Culturii şi al Cultelor (MCC) în loc să intervină pentru retrocedarea amiabilă a bisericii vechi, a hotărât ca acest spaţiu să fie folosit doar ca muzeu în vederea conservării!?. Acest lucru se întâmplă în timp ce orice specialist spune că cel mai bine se conservă un imobil dacă este folosit...

În acest context Primăria Şieu împreună cu preotul ortodox Magdău Vasile au cerut evacuarea greco-catolicilor, bazându-se pe noua situaţie înregistrată la Cartea Funciară, şi pe ordinul MCC (Ev. zilei, 27.09.2003,p.11).

După o singură somaţie, fără să se propună calea dialogului, în noaptea de 29 spre 30 septembrie a.c, preotul Magdău Vasile în fruntea unei grupe de jandarmi din cadrul trupelor speciale (circa 10 mascaţi şi 6 nemascaţi) şi aproximativ 20 de poliţişti din zonă, i-au evacuat pe greco-catolici prin violenţă aruncând diferite obiecte de cult greco-catolice pe jos în faţa bisericii. Se pare că unul dintre greco- catolici a fost bătut în interiorul bisericii de către jandarmi, fiind internat de urgenţă la spitalul din Borşa unde a stat în inconştienţă peste şaptezeci de ore.

Evenimentul a fost filmat de Ioana Sas, ce a fost agresată de unul dintre mascaţi. De asemenea pentru această îndrăzneală, i-a fost confiscată camera video pentru un timp...tot acest ultim episod s-a petrecut pe proprietatea familiei Sas situată vis-a vis de biserică! (A se vedea Glasul Maramureşului, 30.09. 2003 şi România Liberă din 01.10.2003...).

Bogdan Vodă, jud. Maramureş – Biserica de lemn, construită în anul 1722, cu hramul “Sf. Nicolae” (monument istoric), a fost câştigată în instanţă de către parohia greco-catolică din localitate, dar sentinţa, deşi irevocabilă, nu a putut fi executată, datorită opoziţiei unui grup de localnici. În loc să intervină pentru respectarea unitară a legii, Guvernul României, prin Ministerul Culturii şi Cultelor, a declarat ulterior biserica muzeu, pentru a împiedica retrocedarea, iar Ministerul de Interne nu a mai intervenit pentru respectarea deciziei celui mai înalt for judecătoresc din ţară.

În luna septembrie a anului 2002 a mai eşuat o tentativă de aplicare a Sentinţei Curţii Supreme de Justiţie.

Din păcate nici în anul 2003 nu s-a reuşit punerea în execuţie a acestei sentinţe: Statul de drept mai are de aşteptat în România.

Nicula, jud. Cluj – Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Cluj-Gherla, ţinând cont de intenţia ortodocşilor de a distruge sau a aduce mari modificări vechilor clădiri existente în cadrul Complexului Monahal de la Nicula, a înaintat o acţiune în justiţie prin care se demonstrează faptul că preluarea mănăstirii de către noua “ Mănăstire ortodoxă Nicula” a fost abuzivă, fără nici un titlu şi cu încălcarea Legii nr. 358/1948, a Legii Cărţii Funciare (art. 17 şi 34), a Constituţiei României din 1948, a Legii 304/1947, a Tratatului de Pace dintre România şi Puterile Aliate, dar şi a Cartei Universale a Drepturilor Omului. După o strămutare la Bacău a urmat mai bine de un an de tergiversări, instanţa refuzând să judece acest caz. Apoi printr-o încheiere, Tribunalul Bacău a scos Statul Român din proces considerând că nu are calitate procesuală activă.

De atunci greco-catolicii încearcă să anuleze această încheiere absurdă, Statul fiind cel care, în mod abuziv, a confiscat toate bunurile sit-ului istoric de la Nicula, arestându-l pe stareţul de atunci, Leon Man, care a primit spre administrare mănăstirea de la Cardinalul de pie memorie Iuliu Hossu, episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla din acea perioadă.

După cum decurge procesul (a trecut aproape 2 ani) este evident că judecătorii de la Bacău nu vor să judece pe fond acest proces.

Acest lucru se întâmplă în timp ce o ordonanţă prezidenţială emisă de Curtea de Apel Cluj opreşte lucrările la noul centru, dar nu poate fi executată. Astfel lucrările continuă, ortodocşii ignorând această hotărâre ce obligă la oprirea lucrărilor până la clarificarea proprietăţii.

Mai mult la 25 aprilie a anului trecut Guvernul a alocat printr-o Hotărâre, şantierului de la Nicula, 2 miliarde de lei, pentru continuarea lucrărilor, ignorând hotărârea instanţei, făcându-se părtaş, o dată în plus, lipsei de legalitate.

Pr. Mircea Marţian

Consilier Eparhial pe probleme de mass-media

Notă

1. Despre situaţia Bisericii Române Unite, Greco-Catolice (BRU), sub aspectul libertăţii religioase şi modului cum decurge procesul de recuperare al patrimoniului confiscat abuziv de Statul Român, între anii 1945-1948

   

a
f
e
g

 
       


(c) Fundaţia Jakabffy Elemér, Asociaţia Media Index 1999-2006