Altera

    reviste   » Altera
  autori a b c d g h k l m n p r s t u v w z  
  căutare á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
  toate numerele » altera ANUL IX. 2003., nr. 22-23 »
 


| observaţii
| listare
| bookmark


 
 
 
     
 
Untitled-1

Recomandarea 16091
Experienţe pozitive ale regiunilor
autonome ca sursă de inspiraţie pentru
soluţionarea conflictelor în Europa

Consiliul Europei

1.    Adunarea Parlamentară consideră că orice statut de autonomie trebuie să prevadă ca regiunea autonomă să dispună de un organ legislativ şi de un organ executiv alese în mod democratic la nivel local. Aceste organe trebuie să dispună de competenţe legislative corespunzătoare şi să asigure aplicarea lor pe teritoriul autonom, supunîndu-se în acelaşi timp legilor şi prerogativelor autorităţii centrale, aşa cum sînt definite în proiectul Cartei europene a autonomiei regionale elaborată de Congresul Puterilor Locale şi Regionale al Europei (CPLRE).

2.    Adunarea estimează că crearea unei convenţii europene ar permite statelor ce se confruntă cu conflicte interne să găsească soluţii constituţionale sau legislative care să le permită să prezerve suveranitatea statului şi integritatea teritoriului, respectînd în acelaşi timp drepturile minorităţilor.

3.        Această convenţie ar trebui în mod imperativ să prevadă ca exercitarea puterilor cuvenite de drept unor entităţi autonome să respecte dispoziţiile Convenţiei europene a Drepturilor Omului, îndeosebi principiile de egalitate, de non-discriminare şi de laicitate.

4.        În acest context, propunerile conţinute în Declaraţia de la Helsinki privind autonomia regională (28 iunie 2002), care recunoaşte posibilitatea de a elabora concepte de bază şi principii comune tuturor modelelor de autonomie regională, merită să fie luate în considerare de către statele membre ale Consiliului Europei.

În consecinţă, Adunarea recomandă Comitetului de Miniştri să redacteze o convenţie (articolul 11 din Declaraţia de la Helsinki) care să se inspire din principiile conţinute în proiectul Cartei europene a autonomiei regionale, care ar ţine seama de experienţa statelor membre, permiţînd în acelaşi timp recunoaşterea şi promovarea unor principii comune ale autonomiei regionale şi culturale, în respectul Convenţiei europene a drepturilor omului şi a principiilor sale de egalitate şi non-discriminare.

Traducere de Cornelia Cistelecan

1. Discuţia Adunării din 24 iunie 2003 (a 19-a şedinţă). Vezi Doc. 9824, raportul comisiei pe probleme politice, raportor: dl. Gross şi Doc. 9837, avizul comisiei pe probleme juridice şi de drepturi ale omului, raportor: dl. Jürgens.

Text adoptat de Adunare la 24 iunie 2003 (a 19-a şedinţă)

   

a
f
e
g

 
       


(c) Fundaţia Jakabffy Elemér, Asociaţia Media Index 1999-2006