Altera

    reviste   » Altera
  autori a b c d g h k l m n p r s t u v w z  
  căutare á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
  toate numerele » altera ANUL V. 1999., nr. 10 »
 


| observaţii
| listare
| bookmark


 
 
 
     
 
Legea 199/1997 pentru ratificarea

Legea 199/1997 pentru ratificarea
Cartei europene a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. – Se ratifică Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, cu excepţia art. 7 paragraful 2 din acest instrument juridic european.

Art. 2. – România declară că prin noţiunea autoritate regională, prevăzută la art. 4 paragrafele 4 şi 5 din Carta europeană, se înţelege, potrivit legislaţiei sale în vigoare, autoritate judeţeană a administraţiei publice locale.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

Preşedintele Camerei Deputaţilor

ANDREI IOAN CHILIMAN

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

Preşedintele Senatului

PETRE ROMAN

Bucureşti, 17 noiembrie 1997  q

Publicat în Monitorul Oficial nr. 331 din data de 11.26.1997.

   

a
f
e
g

 
       


(c) Fundaţia Jakabffy Elemér, Asociaţia Media Index 1999-2006