Altera

    reviste   » Altera
  autori a b c d g h k l m n p r s t u v w z  
  căutare á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
  toate numerele » altera ANUL I. 1995, nr. 1 »
 


| observaţii
| listare
| bookmark


 
 
 
     
 
Minorităţi în Belgia

 

 

Minorităţi în Belgia

Marc J. Bossuyt  şi  Dick Leonard

Numele statului: Royaume de Belgique/ Koninkrijk van Belgie

Statutul constituţional: democraţie parlamentară, monarhic constituţională, stat federal (vezi mai jos)

Organizaţii internaţionale la care este afiliat: ONU, Comunitatea Europeană, Consiliul Europei, CSCE

Alianţe politice/militare: NATO

Populaţie: 9.880.000

Minorităţi: flamanzi, valoni, germani, „noi minorităţi” (aproximativ 7% din populaţie – italieni, spanioli, marocani, turci, africani).

Limbi: flamanda/olandeza (57%), franceza (42%), germana (1%)

Religie: catolică.

Fundalul istoric

Belgia a devenit un stat independent în 1830 după o revoluţie încununată de succes împotriva regelui danez, care fusese din 1815 suveranul Regatului Unit al Ţărilor de Jos. După cum stăteau lucrurile de secole, populaţia din sudul Belgiei (regiunea valonă) vorbea dialecte ale limbii franceze, în timp ce populaţia din nordul Belgiei (Flandra) vorbea dialecte ale limbii olandeze. Cu toate acestea, clasele conducătoare din Flandra vorbeau limba franceză, acesta fiind rezultatul unui îndelungat proces de dezvoltare ajutat şi de o politică deliberată de „francizare”, în special după independenţa belgiană.

În viaţa socială, politica de francizare era revelată de faptul că orice flamand care reuşea să urce pe scara socială era obligat să se „francizeze” dacă dorea să fie primit în „lumea bună”. Un flamand care ar fi refuzat să îndeplinească această condiţie, ar fi fost virtualmente ostracizat. În viaţa oficială, în fiecare domeniu –

––––––––––––––––—–––– Marc J. Bossuyt, Dick Leonard –––––––––––––––––—––

militar, administrativ, legal şi educaţional - toate chestiunile care depăşeau un anumit nivel erau tratate în limba franceză, inclusiv pe întregul teritoriu al Flandrei.

Această politică a fost în cele din urmă treptat corijată. Prima lege lingvistică din 1873 a introdus olandeza în procedura penală din Flandra; o lege din 1889 prevedea ca publicarea viitoarelor acte ale parlamentului să fie făcută în limbile franceză şi olandeză. Cu toate acestea, pînă în 1930, nu a existat în Belgia nici o universitate cu predare în limba olandeză.

Rezultatul acestei politici a fost acela că în jurul anului 1930 situaţia lingvistică din Belgia era în linii mari cea prezentată în cele ce urmează. Aristocraţia vorbea franceza şi nu cunoştea nici olandeza, nici dialectul flamand. Acelaşi lucru era în general adevărat şi în ceea ce îi priveau pe oamenii de condiţie bună din oraşe, cu excepţia faptului că ei aveau în general o cunoaştere rudimentară a limbii olandeze flamande. În oraşe, dar mai ales la ţară, exista o clasă de mijloc care vorbea în mod obişnuit dialectul flamand, dar vorbea şi scria în franceză ori de cîte ori voia să dea semne de distincţie.

Astfel, situaţia din Flandra era aceea că, în afară de cîteva excepţii, populaţia nu vorbea sau scria fluent în limba literară (olandeza) care corespundea limbii populare (flamanda). Între 1830 şi 1914 a existat o reacţie din partea anumitor personalităţi literare flamande, care au avut doar o influenţă limitată asupra celor din clasele superioare, dar au cunoscut un sprijin mai mare din partea oamenilor de condiţie mai modestă. Această reacţie a fost însoţită de o anumită amărăciune privitoare la dispreţul manifestat faţă de flamandă, limba poporului. Trecerea după războiul dintre 1914-1918, de la un sistem electoral cenzitar la sufragiul universal pentru bărbaţi în 1920, a adus după sine o schimbare, cu implicaţii de lungă durată, a climatului social. A avut loc o revoltă lingvistică a poporului flamand împotriva clasei conducătoare, care a luat forma sentimentului naţional flamand, uneori violent antibelgian. Totuşi, reforma electorală a fost condiţia necesară şi, în cele din urmă suficientă, pentru cîştigarea egalităţii cu limba franceză. În parlamentul precedent, nereformat, nu a fost ţinut nici un discurs în limba olandeză pînă în 1899, adică timp de peste 50 de ani de la înfiinţarea sa. Chiar şi aşa, a fost nevoie de încă 40 de ani înainte ca întregul efect al vorbirii limbii olandeze de către majoritate să se facă simţit.

Legile lingvistice din anii ’30

În jurul anului 1930 politicienii belgieni erau de acord că exista nevoia unei reforme lingvistice de perspectivă. A fost aprobat şi pus în practică un întreg corp de legi destinat să pună pe picior de egalitate cele două limbi, franceza şi olandeza. Pentru că introducerea unui sistem bilingv de ambele părţi ale frontierei lingvistice nu a fost acceptată, principiul egalităţii a fost pus în practică prin introducerea în Flandra a unui sistem unilingv bazat pe limba olandeză şi a unilingvismului francez în regiunea valonă.

–––––––––––––––––––—–––– Minorităţi în Belgia –––––––––––––––––––––—––––

O lege din 1932 asupra folosirii limbilor în învăţămîntul primar şi secundar prevedea că în Flandra, ca şi în regiunea valonă, limba folosită în învăţămîntul oficial trebuie să fie cea a regiunii respective. Învăţămîntul primar urma să beneficieze de subsidii şi de recunoaşterea diplomei, tot numai dacă se desfăşura în limba regiunii respective. Ca urmare a acestora, flamanzii au dobîndit o nouă elită care a rămas flamandă chiar şi atunci cînd a ocupat poziţii sociale înalte.

Cu toate acestea, procesul de francizare a continuat de-a lungul frontierei lingvistice, în Bruxelles şi în comunităţile flamande din suburbiile sale. Din cauza predominanţei sociale a limbii franceze (şi, în cazul comunităţilor din suburbiile Bruxellesului, a migraţiei unor locuitori francezi ai oraşului către acele suburbii), francizarea i-a afectat nu numai pe flamanzii care s-au ridicat pe scara socială ci şi pe cei din păturile inferioare ale clasei mijlocii şi chiar pe cei făcînd parte din clasa muncitoare.

Legislaţia din 1932 a permis comunităţilor de la frontiera lingvistică să facă reajustări educaţionale şi administrative pe baza unor recensăminte care urmau să aibă loc din zece în zece ani şi care cuprindeau şi întrebări asupra limbii. Rezultatul recensămîntului din 1947 a arătat cît de mult a evoluat francizarea. Cum efectul reajustărilor se manifesta aproape într-o singură direcţie - în favoarea comunităţii de limbă franceză - flamanzii au pretins respectarea integrităţii teritoriului lor, ca un corolar al existenţei sentimentului naţional flamand. Recensămîntul din 1947 a avut ca rezultat un conflict important între cele două comunităţi lingvistice: valonii i-au acuzat pe flamanzi de imperialism demografic, în timp ce flamanzii i-au acuzat pe valoni de imperialism geografic.

Legile lingvistice din anii ’60

În loc de a mai organiza un nou recensămînt asupra limbii în 1960, marea majoritate a politicienilor belgieni a căzut de acord să fixeze frontiera lingvistică odată pentru totdeauna. O lege din 8 noiembrie 1962 a stabilit frontiera lingvistică pe baza raportului „Centrului Harnici”, înfiinţat în 1948 pentru a studia problemele comunităţilor lingvistice.

O lege promulgată în 30 iulie 1963 stipula încă o dată că învăţămîntul oficial se va desfăşura în limba regiunii şi că învăţămîntul particular, pentru a primi subvenţii şi a-i fi recunoscute diplomele, trebuie să se desfăşoare în aceeaşi limbă. Legea din 2 august 1963 tratează poziţia anumitor comunităţi flamande din suburbiile Bruxellesului, îngăduind unele excepţii în învăţămîntul primar în favoarea locuitorilor de limbă franceză din acele comunităţi3.

Reforma constituţională din anii ’70

În 1970 structura statului belgian a cunoscut schimbări importante printr-o reformă constituţională care introducea „autonomia culturală’

––––––––––––––––—–––– Marc J. Bossuyt, Dick Leonard ––––––––––––––––—–––

comunităţilor sale de limbă franceză şi olandeză. Flamanzii şi valonii deveniseră din ce în ce mai conştienţi de propria lor identitate şi îşi percepeau în mod diferit interesele. Reforma constituţională din 1970 prevedea:

a)  împărţirea tuturor membrilor parlamentului naţional în grupuri de limbă franceză şi olandeză, pentru ca ei să îşi exercite în problemele culturale autoritatea legislativă asupra cetăţenilor aparţinînd respectivei comunităţi ca membri a două consilii culturale diferite (noul articol 32 bis din Constituţie);

b) împărţirea Belgiei în patru teritorii lingvistice. Cele unilingve: olandez, francez şi german şi teritoriul bilingv Bruxelles (noul articol 3 bis din Constituţie). Nu este posibilă nici o schimbare a frontierelor celor patru teritorii lingvistice altfel decît printr-o lege adoptată de cîte o majoritate a fiecărui grup lingvistic, în condiţiile în care la vot participă cîte o majoritate a fiecărui grup, însumînd cel puţin două treimi din numărul total al membrilor parlamentului;

c)  împărţirea Belgiei în trei regiuni: regiunea Flamandă, regiunea Valonă şi regiunea Bruxelles (articolul 107 quater din Constituţie); compoziţia şi competenţa organelor regionale urmînd să fie determinate prin legi adoptate de majorităţi special calificate;

d) instituirea unei proceduri „semnal de alarmă” prin care, de fiecare dată cînd două treimi din membrii unui grup lingvistic din parlament declară că prevederile unei legi aflate în discuţie pot pune în pericol relaţiile dintre comunităţi, se va face apel la Consiliul de Miniştri;

e)  paritatea miniştrilor de limbă franceză şi olandeză, cu excepţia primului ministru (noul articol 86 bis din Constituţie).

Reforma constituţională din anii ’80

O nevoie persistentă pentru o mai mare autonomie a condus la o altă revizuire a Constituţiei în 1980, care a pus în practică cea mai profundă reformă instituţională din istoria Belgiei. De atunci încoace există la nivel federal trei comunităţi (de limbă flamandă, franceză şi germană) şi trei regiuni (Flamandă, Valonă şi Bruxelles). Subiecţii comunităţilor sînt determinaţi prin ratione personae iar subiecţii regiunilor prin ratione loci. În timp ce Flandra cuprinde atît comunitatea flamandă cît şi regiunea flamandă, Valonia constă doar din regiunea valonă, suprapunîndu-se în mare măsură cu ratione loci a comunităţii franceze, dar fiind distinctă de ratione materiae.

În aşteptarea unei soluţii mai clare pentru regiunea Bruxelles-capitală, executivul regiunii Bruxelles operează în cadrul guvernului naţional. Regiunea administrativă Bruxelles-capitală este compusă din oraşul Bruxelles şi din alte 18 municipalităţi înconjurătoare. La început, regiunea Bruxelles-capitală nu a avut propriul său corp legislativ. În măsura în care sînt implicate probleme

––––––––––––––––––––—–––– Minorităţi în Belgia ––––––––––––––––—––––––––

„comunale”, normele comunităţii de limbă olandeză se aplică instituţiilor de limbă olandeză, normele comunităţii de limbă franceză se aplică instituţiilor de limbă franceză, iar legile naţionale se aplică instituţiilor care aparţin ambelor comunităţi şi persoanelor de pe teritoriul regiunii Bruxelles-capitală. Legile naţionale se aplică problemelor regionale. Pentru acele probleme care sînt localizate pe teritoriul regiunii Bruxelles-capitală, este responsabil un comitet ministerial format dintr-un ministru şi doi secretari de stat apartinînd cabinetului. Ei acţionează prin consens; în absenţa consensului problema este deferită plenului cabinetului.

Comunitatea flamandă şi regiunea flamandă au cîte un executiv şi legislativ comun, care funcţionează în comunitate ca puteri regionale, independent de guvernul şi legislativul naţional. Regiunea valonă şi comunitatea franceză au fiecare cîte un executiv şi legislativ distincte, de asemenea independente de guvernul naţional şi avînd competenţe în problemele regionale, respectiv comunitare. Puterile comunităţii se preocupă de aşa-numitele „probleme legate de persoane” şi includ problemele sociale, de sănătate şi asigurări sociale, alături de problemele culturale. Puterile regionale se întind de la protecţia mediului, planificarea sistemului de sănătate, a asigurării cu locuinţe şi căile navigabile interne pînă la politica regională, politica energetică, problema locurilor de muncă şi cercetarea ştiinţifică.

Rămîne întrebarea dacă planul legilor naţionale şi cel al decretelor regionale şi comunale este o decizie corectă, sau dacă un transfer de autoritate mai cuprinzător către regiuni nu ar trebui să fie însoţit de acceptarea principiului priorităţii normelor naţionale în condiţii stricte. Sistemul prezent asigură doar aplanarea conflictelor de jurisdicţie de către o nouă Curte de Arbitraj, care a început să lucreze în 1985 şi care este compusă din şase vorbitori ai limbii olandeze şi şase vorbitori ai limbii franceze, jumătate dintre ei fiind avocaţi iar cealaltă jumătate foşti politicieni. Ea este investită cu puterea de a revizui din punct de vedere juridic legile pe baza puterii care îi este conferită de constituţie şi de drepturile fundamentale apărate de aceasta.

Distribuirea resurselor financiare către comunităţi şi regiuni este punctul slab al reformei. Unităţile administrative componente primesc prelevări de la bugetul naţional şi au numai o putere limitată de a stabili impozite proprii. Cu toate acestea, se simte în general că, pentru a fi în stare să-şi pună în practică propriile politici în propriile domenii de jurisdicţie, comunităţile şi regiunile ar trebui să aibă propriile lor resurse financiare şi să poarte întreaga responsabilitate financiară a politicilor lor.

În 1980, reforma statului nu a fost satisfăcătoare deoarece a fost omisă o soluţie definitivă pentru regiunea Bruxelles. Problemele specifice Bruxelles- ului privesc delimitarea teritoriului său şi protecţia minorităţii flamande.

––––––––––––––––—–––– Marc J. Bossuyt, Dick Leonard ––––––––––––––––—–––

Regiunea Bruxelles-capitală şi-a primit propriul ei corp legislativ şi executiv, avînd aceleaşi competenţe ca şi omoloagele lor flamande şi valone, doar prin amendamentele constituţionale din 1988. Paritatea dintre membrii de limbă olandeză şi cei de limbă franceză ai executivului, cu excepţia preşedintelui, este garantată. Executivul acţionează prin consens.

În regiunea Bruxelles, care aparţine atît comunităţii franceze, cît şi celei flamande, legile comunităţii franceze şi ale celei flamande se aplică instituţiilor aparţinînd comunităţii respective.

Legislaţia comunitară permite delegarea exerciţiului puterilor ei în regiunea Bruxelles către comisiile comunităţii flamande sau franceze. Aceste comisii sînt compuse din membrii respectivi ai legislativului flamand sau francez din regiunea Bruxelles. Ei pot legifera într-o sesiune comună asupra „instituţiilor bi-comunitare” (acele instituţii din Bruxelles care nu aparţin nici comunităţii franceze, nici celei flamande).

Un alt neajuns al reformei statale din 1980 este „dublul mandat”. Cu excepţia comunităţii germane şi a legislativelor din regiunea Bruxelles- capitală, pentru care se ţin alegeri separate, toate celelalte legislative sînt formate din membri ai parlamentului naţional bicameral care sînt aleşi în regiunile sau comunităţile corespunzătoare. În acest fel, independenţa regiunilor sau a comunităţilor de guvernarea la nivel naţional nu este încă efectivă.

Se aşteaptă ca viitoarele amendamente constituţionale să schimbe componenţa legislativelor. Membrii Camerei Reprezentanţilor (la nivel naţional) vor fi excluşi de la participarea în legislativele regiunilor sau ale comunităţilor. Senatul (naţional) poate fi compus din membri ai acestor legislative pentru a garanta reprezentarea regiunilor la nivelul legislativ naţional. Puterile senatului vor fi probabil limitate.

În practică, actuala structură a statului este întrucîtva confuză, din cauza lipsei de claritate în termeni a legii şi a caracterului incomplet al reformei. Nici un pachet omogen de decizii în politica locală nu a fost transferat comunităţilor sau regiunilor, iar limitele diferitelor domenii de jurisdicţie sînt departe de a fi clare. Spre deosebire de alte state federale, normele naţionale nu prevalează asupra normelor regionale sau comunitare. Cooperarea între diferitele nivele de guvernămînt este din această cauză indispensabilă pentru ca separarea puterilor să fie operaţională.

Distribuirea resurselor financiare este guvernată de principiile responsabilităţii financiare a regiunilor şi comunităţilor şi de solidaritatea între entităţile federale şi cele federate. Ultimele primesc prelevări de la bugetul naţional (în proporţie de 40% din bugetul naţional). Puterile lor de a stabili impozite proprii sînt limitate. Pentru a menţine un nivel de trai egal în toată ţara, regiunile

––––––––––––––––––––—–––– Minorităţi în Belgia –––––––––––––––––—–––––––

mai puţin prospere (Valonia) pot primi de la nivel naţional un sprijin financiar suplimentar.

Neţinînd seama de creşterea autonomiei regionale începînd cu 1989, legislativul naţional decide în esenţă ce mijloace financiare vor fi atribuite în continuare unităţilor componente. În general se consideră că pentru a fi capabile să-şi pună în practică propriile politici în domeniile aflate în jurisdicţia lor, comunităţile şi regiunile ar trebui să deţină propriile lor resurse financiare şi să aibă deplina responsabilitate financiară pentru politicile lor locale.

Un transfer suplimentar de putere către regiuni va avea probabil loc în viitorul apropiat. Puterile restante vor fi transferate de la nivel naţional către entităţile federale. Participarea regiunilor şi a comunităţilor la negocierea şi semnarea tratatelor internaţionale va fi şi ea extinsă.

Probleme lingvistice rămîn încă nerezolvate, una dintre ele fiind cea a micuţei comunităţi din Fourons, care are o majoritate de limbă franceză, dar face parte din provincia de limbă olandeză Limburg. Crizele legate de această comunitate au provocat în ultimii douăzeci de ani căderea a trei guverne, cel mai curînd în 1987. Aceasta a dus la o nouă rundă de reforme constituţionale, incluzînd alegerea directă a Consiliului Regional pentru Bruxelles, încorporînd măsuri de protecţie a majorităţii din capitală. În acelaşi timp au fost transferate regiunilor Flandra şi Valonia precum şi comunităţilor lingvistice puteri suplimentare.

Dimensiunea sociologică

Din punct de vedere istoric, problema limbii a luat în Belgia forma luptei flamanzilor pentru egalitate cu belgienii de limbă franceză care formau elita conducătoare. În anii ’60 ea a fost însoţită de o mişcare militantă a belgienilor de limbă franceză care afirmau că situaţia se schimbase radical, limba franceză fiind cea care suferea acum de pe urma discriminărilor. Această revendicare avea un anumit temei, dar — în parte datorită reformelor constituţionale din ultimii ani —, nici una dintre părţi nu are acum motive serioase de nemulţumire. Nedreptăţile care au mai rămas au în esenţă o natură marginală.

Legile lingvistice din 1963 au promovat deschis egalitatea dintre cele două grupuri lingvistice. Cu toate acestea, ca i-a pus de fapt pe francezi în dezavantaj. Populaţia de limbă franceză din Bruxelles a fost afectată în mod direct. În special trei dintre prevederi au lovit-o puternic.

Prima dintre ele, locurile de muncă din administraţia publică a Bruxellesului urmau să fie împărţită în proporţie de cîte 50 % între cele două comunităţi lingvistice, deşi Bruxellesul era francofon în proporţie de patru cincimi. A doua, posturile de conducere din administraţia publică urmau să fie accesibile numai candidaţilor care cunoşteau foarte bine ambele limbi. Cum clasa de mijloc flamandă vorbea foarte bine franceza, în timp ce clasa mijlocie valonă

––––––––––––––––—–––– Marc J. Bossuyt, Dick Leonard ––––––––––––––––—–––

se obosea rareori să înveţe limba olandeză, aceasta din urmă era ameninţată să fie exclusă din eşaloanele superioare ale administraţiei.

Ultima mare nedreptate viza îngheţarea frontierelor lingvistice, care fuseseră revizuite înainte după fiecare din recensămintele care aveau loc din zece în zece ani. Aceasta însemna că vorbitorii limbii franceze din suburbiile de la periferia Bruxellesului urmau să rămînă sub administraţiile de limbă olandeză chiar dacă deveneau majoritare.

Nu doar schimbările politice şi constituţionale au fost cele care au ajutat cauza flamandă. Schimbările economice, în special de după al doilea război mondial, au transformat Flandra din ceea ce o bancă flamandă de frunte descria a fi „o zonă agricolă înapoiată şi sărăcită”. Începînd din 1945 investiţiile, în special din străinătate, au curs în Flandra, atrase de apropierea sa de mare şi de porturile mari ca Antwerp, de surplusul ei de forţă de muncă şi de salariile scăzute precum şi de climatul ei industrial mai bun, măsurat printr-o incidenţă substanţial mai mică a grevelor. În acelaşi timp Valonia francofonă, împovărată de industria grea pe care o moştenise, intra într-o lungă perioadă de declin relativ.

Consecinţa este că astăzi Flandra este asemeni unei vitrine în care este etalată tehnologia modernă, în timp ce Valonia se luptă dureros să refacă diferenţa, avînd o rată mai mare a şomajului, o creştere economică mai înceată şi o mult mai mică rată a profitului. Programul de cedare a puterilor din 1980 a dat executivului regiunii flamande controlul efectiv asupra economiei flamande, lăsînd executivului regiunii valone acelaşi responsabilităţi ca şi în trecut.

Flamanzii au acum foarte puţine motive de a se simţi inferiori. Ei formează majoritatea, partea lor de ţară este jumătatea cea mai prosperă şi este guvernată de flamanzi, în interesul flamanzilor. În guvernul naţional al Belgiei influenţa lor este predominantă în ciuda formulei matematice concepute pentru a oferi vorbitorilor limbii franceze un procent de 50%. De exemplu, douăsprezece din ultimele treisprezece guverne au fost conduse de vorbitori ai limbii olandeze, cu o singură excepţie, o administraţie interimară care nu a durat decît cîteva luni.

În ceea ce îi priveşte pe vorbitorii limbii franceze, handicapurile create de legile lingvistice din 1963 s-au atenuat în timp. Tinerii francofoni ambiţioşi iau acum în serios studierea limbii olandeze, şi există multe cazuri în care părinţi francofoni îşi înscriu în mod deliberat copiii la şcolile de limbă olandeză din Bruxelles, sau chiar îi trimit în oraşele vecine din Flandra pentru a creşte complet bilingvi.

La începutul anilor ’70 principalele partide politice din Belgia (creştin-democraţii, socialiştii şi liberalii) s-au despărţit din considerente lingvistice în două partide distincte. Pînă la sfîrşitul acestui deceniu trei partide „lingvistice” au participat la guvernare: Rassemblement wallon în

––––––––––––––––––––—–––– Minorităţi în Belgia –––––––––––––––––—–––––––

1974-1977 şi Front démocratique des francophones împreună cu Volksunie în 1977-1979.

Alegerile din anii ’80 au avut ca rezultat un declin continuu al partidelor lingvistice. Chiar la apogeul lor ele au obţinut împreună abia 22% din totalul voturilor şi nu au obţinut niciodată simpatia politică a majorităţii populaţiei. În particular, după alegerile din 1985 Rassemblement wallon a dispărut, Front démocratique des francophones a ieşit din alegeri slăbit considerabil, iar Volksunie a pierdut şi el cîteva locuri. Ultimul a devenit totuşi parte a coaliţiei formată după alegerile din 1987. Într-o perioadă de criză economică electoratul s-a reîntors la principalele partide politice.

Enclavele lingvistice de felul Fourons-ului rămîn doar probleme localizate (şi subiecte de interes pentru presă). Consecinţa a fost aceea că disputele lingvistice au dispărut din fruntea ordinii de zi a politicii belgiene. Dacă această stare de lucruri va continua, o grea povară va fi ridicată de pe conştiinţa belgiană.

Cîteva concluzii

Unele aspecte ale structurilor politice belgiene ar putea fi transferate cu folos altor societăţi europene plurale. Acestea includ: folosirea reprezentării proporţionale în toate alegerile; cerinţa ca fiecărei comunităţi să-i revină o proporţie fixă din toate ministerele; cedarea, atît către autorităţile geografice cît şi celor ale comunităţilor (în acest caz lingvistice) a unor importante puteri economice, sociale şi culturale, şi măsuri instituţionale de felul procedurii „semnalului de alarmă” şi a Curţii de Arbitraj, pentru a încerca evitarea sau pentru rezolvarea disputelor dintre comunităţi.

Ceea ce Belgia ar putea împrumuta altora cu cel mai mare folos s-ar putea să nu fie, din nefericire, transferabil. Este vorba de spiritul de compromis care parc a fi adînc înrădăcinat în psihicul belgian. El este nu numai rezultatul faptului că adăposteşte diferite comunităţi, dar şi al succesiunii puterilor de ocupaţie cu care a trebuit să trăiască peste cinci secole – burgunzii, spaniolii, austriecii, francezii şi olandezii. De cele mai mult ori belgienii au fost capabili să ajungă la un modus vivendi cu ocupanţii lor, care le-a dat posibilitatea să-şi trăiască vieţile în circumstanţe tolerabile. Avînd această istorie, belgienii au găsit în general mijloacele de a-şi rezolva propriile lor dispute, sau cel puţin să le ţină în frîu pînă cînd pasiunile se vor fi domolit. □

Note

1) Articolul despre Belgia a fost publicai pentru prima oară în două părţi, profesorul Bossuyt fiind autorul primei părţi, care trata în principal măsurile constituţionale, iar Dick Leonard fiind autorul părţii a doua, asupra limbii şi problemelor sociologice din Belgia de astăzi. Pentru această ediţie cele două secţiuni au fost contopite. Majoritatea, dar nu toată prima parte a articolului, de la începutul textului pînă la sfîrşitul capitolului despre Reformele constituţionale din anii ’80

––––––––––––––––––––—–––– Minorităţi în Belgia –––––––––––––––––—–––––––

este opera profesorului Bossuyt şi, similar, majoritatea, dar nu întregul text de la începutul capitolului Dimensiunea sociologică pînă la sfîrşitul lucrării îi aparţine lui Dick Leonard.

2)  Femeile au trebuit să aştepte acordarea dreptului la vot pînă în 1948.

3)  Vezi de asemenea hotărîrea Curţii Europene de Justiţie din 27 iulie 1968 în cazul lingvistic belgian. De asemenea şi Belgium’s Wallons and Flemings, MRG Report, 1980.

Constituţia Belgiei (1831), revizuită în 1980. Articolul 3 bis

Belgia cuprinde patru regiuni lingvistice: regiunea de limbă franceză, regiunea de limbă olandeză, regiunea bilingvă Bruxelles-capitală şi regiunea de limbă germană

3 trente

Belgia cuprinde trei comunităţi culturale: franceză, olandeză şi germană. Fiecare comunitate se bucură de puterile cu care este investită de Constituţie şi de legile care urmează să fie adoptate în virtutea ei.

Articolul 59 bis

Se vor înfiinţa un Consiliu Cultural al comunităţii culturale franceze, format din membri ai grupului parlamentar de limbă franceză din ambele camere şi un Consiliu Cultural al comunităţii culturale olandeze, format din membri ai comunităţii lingvistice olandeze. Articolul 59 trente

Se va înfiinţa un Consiliu Cultural al locuitorilor de limbă germană din cantoanele din est. Articolul 107 bis

Belgia este formată din trei regiuni: regiunea Valonia, regiunea Flandra şi regiunea Bruxelles.

(Minorities and Autonomy in Western Europe, A Minority Group Report, London, 1991)

   

a
f
e
g

 
       


(c) Fundaţia Jakabffy Elemér, Asociaţia Media Index 1999-2006